Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji i Kultury Dziesiątka (SKEiKD) powstało w 2008 roku z inicjatywy kobiet z Wielkopolski. Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000300313.

 

Działa na rzecz dobra ogólnego poprzez inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej oraz każdej innej zmierzającej do samodoskonalenia i rozwoju osobistego. Działa również na rzecz szerzenia dobroczynności, wzajemnej pomocy, zdrowych zasad kultury fizycznej, przygotowanie do zawodu w oparciu o najlepsze tradycje i wzory nauki i kultury polskiej. Troszczy się o pełny i wszechstronny rozwój człowieka w duchu miłości ojczyzny ze szczególnym uwzględnieniem jej historii i tradycji.

Zarząd:

 

Jadwiga Woźna - Prezes

Małgorzata Zakrzewska - Wice-Prezes 

Renata Pawlak - Sekretarz

Beata Hibner - Skarbnik

Danuta Rząsa - Asystent 

 

REGON: 300791506

NIP: 7792376597

KRS: 0000300313

 

Wszelkie darowizny na cele statutowe SKEiKD prosimy wpłacić na nr konta bankowego:

 

PKO BP SA Oddział 2 w Poznaniu

ul. Kościuszki 80A 

61-715 Poznań

95 1020 4027 0000 1902 0493 5773

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • Grey Instagram Icon

© 2016 Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji i Kultury Dziesiątka.

Osrodek Kulturalny Antrejka ul. Wyspianskiego 10/6a 60-749 Poznan 

antrejka500@gmail.com  tel. 61 865 2171